روغن ها و چربی ها و سلامت

چه روغن خوراکی استفاده کنیم، روغن های خوراکی مایع ارجح می باشند