این قوانین لغنتی!

Horse

قانون تعمیرات مکانیکی

بعد از اینکه دستانتان از گریس پوشیده شد، تازه دماغتان شروع به خاریدن می کند.

قانون جاذبه

هر ابزاری که از دست تان بیفتد به غیر قابل دسترس ترین گوشه پرتاب می شود.

قانون احتمالی

احتمال دیده شدن شما با درصد احمقانه بودن کاری که انجام می دهید، نسبت مستقیم دارد.

قانون شماره های اتفاقی

اگر شماره تلفنی را اشتباه بگیرید هیچ گاه با بوق اشغال مواجه نمی شوید و همیشه کسی هست که به شما جواب بدهد.

قانون ترافیکی

اگر هنگام رانندگی به خط دیگری که ماشین ها در آن سریع تر جلو می روند تغییر مکان دهید، خطی که قبلاً در آن حرکت می کردید تندتر از خطی که در آن هستید حرکت می کند.

قانون حمام

Jokeوقتی کاملاً خیس شدید تلفن زنگ می زند.

قانون تأتر و سینما

در هر نمایشی، آنهایی که صندلی هایشان از راهرو دورتر است همیشه دیرتر می رسند.

دیلماج خاتون، گل آقا

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “این قوانین لغنتی!”

 1. لطفا در مورد سونا و شنا اطلاعاتی بدهید
  با تشکر
  ـــــــــــــــــــــــــ
  پاسخ
  به فرزانه گرامی، باشه

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*