استفاده ی صحیح و ایمن از صفحه کلید

Keyboard 1

به کمک حرکات ورزشی از درد و ناراحتی گردن، شانه، پشت و دستان که می تواند ناشی از کار با صفحه کلید باشد پیشگیری کرده و حتّی این مشکلات را بر طرف نمائید.

نکته Keyboard2۱

استفاده ی مکرّر از صفحه کلید، گردن، شانه و مچ ها را در وضعّیت نامطلوبی قرار داده و ممکن است با ادامه ی کار با صفحه کلید، دچار گردن درد، شانه درد، پشت درد و دردمچ دستان شوید.

در صورت بروز هر یک از مشکلات فوق حتماً با پزشک مشورت کنید. با رعایت نکات زیر خواهید توانست این مشکلات را کنترل کنید.

نکته ۲

صفحه کلید را طوری قرار دهید که چنانچه پاها روی زمین قرار گیرد ساعدها با رانها موازی باشند. با این کار از فشار بر عضلات و کشش آنها کاسته می شود و جریان خون دستها و بازوها برقرار می شود.

Nocteye 2

نکته ۳

در صورتیکه میز صفحه کلید قابل چرخش است، آن را به طرف پایین بچرخانید تا مچ های شما در حالت مطلوبی قرار گیرد.

Keybord

نکته ۴

صفحه کلید را طوری مقابل خود قرار دهید که کلید فاصله ( Space Bare) در ست روبروی شما واقع شود. با این کار بدن درحالت مطلوبی قرار می گیرد.

Noctyeye4

نکته ۵

مچ خود را به جایی تکیه ندهید تا جریان خون دست بهبود یابد و بر اعصابی که از تونل مچ عبور می کنند فشار نیابد.

Nocteye5

نکته ۶

حتی المقدور از صفحه کلید Split استفاده نمایید با این کار مچ های شما در وضعیّت مطلوبی قرار می گیرند.

Split Keyboard

نکته ۷

سطح صفحه کلید را طوری تنظیم کنید که هنگام قرار دادن انگشتان روی ردیف میانی آن، مچ به حالت مستقیم و در امتداد ساعد قرار گیرد.

Nocteye7

نکته ۸

بیش از ده سال است که صفحه کلید های عمودی وارد بازار شده اند. استفاده از این صفحه کلیدها کلّیه ی مشکلات وضعیّت دست ها را به هنگام کاربرد صفحه کلید مرتفع می سازد.

splitkeyboard2

Vertical Keyboard

نکته ۹

برای اصلاح وضعیّت دستان چنانچه صفحه کلید عمودی در دسترس نباشد، شما می توانید از صفحه کلیدهای مانند شکل زیر استفاده کنید که به صفحه کلیدهای معمولی ترجیح داده می شوند.

Nocteye9

نکته ۱۰

ورزش کنید:

با تکرار ورزش های پیشنهاد شده از ایجاد عوارض ناشی ازکار با رایانه پیشگیری کنید. این ورزش ها گاه حتی می توانند درد و ناراحتی شما را تخفیف دهند.

تهیّه و تدوین: دکتر اشرف السادات بطحایی،   دکتر کامران خلیلی،      به سفارش: اداره کل سلامت محیط و کار

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*