خنده بر هر درد بی درمان دواست!

Laugh

پژوهشگران به این نتیجه دست یافته اند که «خنده و خندیدن را باید جدّی گرفت» خنده نه تنها در کاهش استرس مؤثر است بلکه در کم کردن عوارض بیماریهای جسمی نیز نقشی ایفا می کند.

این تحقیقات مشخص نموده است که خندیدن سبب ترشح اندورفین می شود، جریان خون را بهبود می بخشد و سیستم ایمنی را تقویت می کند.

دانشمندان ژاپنی اعلام کرده ا ند که خندیدن و شوخ طبعی افراد دیابتی در موقع صرف غذا در متابولیسم قند بدن اثر سودمندی دارد. مبتلایان به دیابت نوع II اگر هنگام صرف غذا، صحنه ای خنده دار را تماشا کنند یا به سخنان طنز گوش بدهند مقدار قند خون آنها کمتر افزایش می یابد.

بررسی دیگری نشان داده، خنده برای افرادی که دوره ی نقاهت پس از سکته قلبی را می گذرانند درمان مؤثری است.

پژوهشگران دانشگاه گراز( Graz) اتریش اعلام نموده اند که خنده فشار خون را کنترل می کند. احساس شادی به دنبال خندیدن دراز مدّت باعثت بهبود کیفیّت زندگی افراد سالم و بیمار می شود.

پژوهشگران دانشگاه استانفورد (Stanford University ) کالیفرنیا اعلام نموده اند که دیدن یک چهره خندان باعث فعّال شدن بخش کوچکی از مغز بنام Amygdala (بادامه)، که مسئول فعالیّت های هیجانی است، می شود. فعالیّت Amygdala در برابر چهره ای خندان یا چهره ای ترسناک تفاوت بسیاری نشان می دهد و کاریکاتورها و چهره های خنده آور، همان مدارهای عصبی را فعّال می سازد که به مدارهای دریافت پادش موسوم اند.

در موقع خندیدن عضوی درمغز بنام هسته ی اکوم بنس (nucleus acum bens) سرشار از یک ماده ناقل پیام عصبی بنام دوپامین (Dopamine) می شود که مختص ایجاد حالت شادمانی است.

smile-4

منبع: ماهنامه حکمت

سایت Laugh.com

سایت Khande.com


Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*