بهترین گوشی های موبایل سال ۲۰۰۸

بهترین گوشی های موبایل اروپا توسط EISA انتخاب شدند. انجمن صوتی و تصویری اروپا (European Imaging and Sound Association) که به اختصار EISA نامیده می شود بهترین گوشی های موبایل سال ۲۰۰۸ اروپا را معرفی نمود انجمن EISA سه برند خوشبخت  را Sony Ericsson، Samsung و HTC معرفی نمود! چرا که انتخاب این برندها توسط […]