نکات مهم تغذیه ای در ایّام روزه داری

نکات مهم تغذیه ای در ایّام روزه داری یکی از مباحثی که در ایّام ماه مبارک رمضان بسیار مطرح می شود بحث میزان اثرات مطلوب و نامطلوب روزه بر روی افراد سالم و یا بیمار است. مقاله حاضر حاوی نکات مهم و آموزنده ای است که هر شخصی باید  نه تنها در ایّام روزه داری […]