نورجیزک، تزریق مرگبار!

بوپره نورفین (buprenorphine) که با نام های تجاری تمجیزک (Norjizak)، اورجیزک، نورجیزک، تی دی جیزک و … از سال ۱۹۸۶ ساخته و به بازار عرضه شده است؛ یک ضد درد مخدّر می باشد که علاوه بر مصارف پزشکی و درمانی در سال های اخیر به طور گسترده ای در درمان اعتیاد نیز به کار رفته […]