چهل پند از مولای متقیان علی (ع)

توکل در امور                  ملایمت با جهال راستی در گفتار              اصرار در طاعت خدمت به خلق               دادرسی در قضا سرعت در خیر                تامل در جواب

روش اورژانس پیشگیری از بارداری

روش اورژانس پیشگیری از بارداری و فراورده های داروئی موجود Emergency Contraception توضیح روش: روش اورژانس پیشگیری از بارداری ( EC ) روشی است که پس از تماس جنسی بدون استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و یا هر موردی که احتمال بارداری ناخواسته پس از تماس جنسی را داشته باشد، می تواند تا […]