چهل پند از مولای متقیان علی (ع)

مولای متقیان علی (ع)

توکل در امور                  ملایمت با جهال
راستی در گفتار              اصرار در طاعت
خدمت به خلق               دادرسی در قضا

سرعت در خیر                تامل در جواب

تقدم به سلام                 مخالفت با نفس
ادب در کلام                   نظافت در پوشش
تعطیل در انتقام              جوانمردی با مغلوب
نوازش بر ایتام                سعی در اخلاص

مولای متقیان

عطا  در مقام                 کناره جوئی از بخل
امداد بر مظلوم               اکرام به مهمان
قصور در شهوت              مصاحبت با نیکان
ایثار بر مساکین              اندازه در معاش
احترام به والدین              دلجوئی از غریبان
صبر در مصائب                شکر بر نعمت
پایداری در حوادث            تفکر در امور
اجتناب از غیبت               عفو با قدرت
شفقت با مردم               پرهیز از خشم
خوشروئی با عیال           دوری از کبر
نصرت بر جهاد                عیادت مریض
وفا بر عهد                    استقامت در کار

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “چهل پند از مولای متقیان علی (ع)”

  1. گروه مولای متقیان:
    https://telegram.me/joinchat/A8h5KD0Q9e8Iok3WLkCILw

    [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*