سایت Gizmoz

سایت Gizmoz

سایت Gizmoz سایتی در ارتباط با عکس بوده بطوریکه شما می توانید با آپلود نمودن عکس چهره خودتان در سایت و انتخاب موقعیّت های متفاوتی مثلآ در سخنرانی، مهمانی های مختلف، پیاده روی و بسیاری از حالت های مختلف دیگر و قرار دادن عکس تان در آن موقعیّت، بصورت طبیعی،‌ کمیک، سه بعدی و بصورت انیمیشن تبدیل می کند.
این سایت در سال ۲۰۰۳ راه اندازی شده می تواند شما را تا مدتِّی سرگرم نماید برای دیدن این سایت اینجا کلیک کنید.

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*