آنفلوانزای پرندگان Bird Flu, Avian Influenza

انفلوانزای پرندگان (Bird Flu, Avian Influenza) و اهمیّت آن در انسان:یک مرغ مبتلا به انفلنوانزا

یک بیماری عفونی ناشی از سویه های تایپ A می باشد که در اکثر گونه های پرندگان بیماری ایجاد می کند این بیماری در ۱۰۰ سال پیش برای اوّلین بار در پرندگان ایتالیا دیده شده است و بدنبال آن به سایر نقاط جهان انتشار یافت.

علائم بیماری در پرندگان مختلف متفاوت بوده است و بعضی از پرندگان علیرغم آلودگی علائم بیماری در آنها بروز نمی کند و بعنوان مخزن ویروس محسوب می شوند و میزان کشندگی بیماری در پرندگان حساس ۱۰۰% است. ویروس در حالت طبیعی توانایی ایجاد بیماری درانسان را ندارد. ولی گاهی مواردی از انتقال ویروس از پرندگان به انسان های که ارتباط نزدیک و مستقیم با پرندگان آلوده داشتند دیده شده است، که اوّلین مورد ان نیز در کشور هنگ کنگ دیده شده بود و بدنبال آن از کشورهای مختلف دیگر نیز گزارش شده است که تاکنون (۱۳۸۷/۰۳/۳۰)  ۳۸۵ نفر آلوده و ۲۴۳ نفر فوت نمودند.عامل اصلی آلودگی ویروس (A(H5N1 می باشد.

ویروس انفلوانزا تایپ A بطور طبیعی بصورت مستمر دستخوش تغییرات ژنیتکی جزیی (دریفت Drift) و تغییرات ژنیتکی کلی (شیفت Shift) می شود. که بدنبال آن ویروس های جدید بوجود آمده با ویروس های قبلی تفاوت های جزیی و کلی دارد در صورت وقوع تغییرات ژنتیکی کلی (شیفت Shift) بگونه ای است که در جامعه مصونیتی علیه ویروس جدید وجود ندارد تمام افراد جامعه به آن حساس بوده و ویروس جدید بخاطر تهاجمی بودن و شدت بیماریزایی بالا و قابلیت انتقال بین انسان ها می تواند ایجاد عالم گیری (پاندمی، Pandemia) کند.

ویروس انفلوانزا تایپ A علاوه بر ایجاد بیماری در پرندگان و انسان می تواند در اسب و خوک نیز بیماری ایجاد کنند تمام ویروسهای تایپ A که در همه گیری های انسانی نقش دارند در برابر مکانیسم دفاعی بدن ناتوان بوده و جهت حفظ و بقای خود مدام در بدن انسان و حیوانات تغییرات جزیی و گاهی کلی ایجاد می کند.

مرغ مبتلا به انفلوانزای مرغیزیر گونه های ویروس انفلوانزای A در بین گونه های مختلف حیوانی (پرندگان، پستانداران و انسان) توانایی تبادل ژنی را دارند و میتوانند با هم ترکیب شده (شیفت آنتی ژنی) و تولید یک ساب تایپ کاملا متفاوت بکنند

و چون خوک ها هم به ویروس انفلوانزای ساب تایپ A پرندگان حساس بوده و هم به ویروس انفلوانزای ساب تایپ A انسانی همیشه این نگرانی وجود دارد که این نوترکیبی در بدن خوک اتفاق بیافتد و امروزه بدلیل ارتباط نزدیک انسان و پرندگان و آلودگی انسان به ویروس انفلوانزای پرندگان و حتّی ایجاد بیماری درانسان تصور می رود که انسان نیز بعنوان مخلوط کننده (Mixer) عمل نموده و نوترکیبی در بدن انسان انجام شود و یک ویروس جدید که نیمی از زنهای جد انسانی و نیم دیگرا را از جد پرنده خود به ارث ببرد.

پرندگانی که بعد از آلودگی به ویروس و ابتلا به بیماری جان سالم بدر بردند تا ۱۰روز ویروس دفع می کنند دوره کمون بیماری در انسان ۷۲- ۱۸ ساعت بوده که بیماری با تب، لرز، درد مفاصل، بی اشتهایی و حالت کسالت و کوفتگی عارض می شود. که گاها همراه با ریزش اشک، ترس از نور و مشکلات تنفسی نیز دیده میشود.

عوامل موثر در ایجاد بیماری انفلوانزا:

جنس تاثیری در میزان بروز بیماری ندارد ولی شغل و موقعّیت اجتماعی افراد و میزان تماس با ویروس در ایجاد بیماری نقش دارد و از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری انفلوانزای انسانی میتوان به سن افراد (خیلی جوان و خیلی پیر، زنان حامله، بیماران قلبی، ریوی، کلیوی) که در معرض تماس هستند نام برد. و در انفلوانزای پرندگان بیشتر تماس های طولانی با پرندگان مد نظر است تمامی افراد جامعه به یک اندازه در برابر ساب تایپ جدید ویروس حساس میباشند.

راههای انتقال ویروس (A(H5N1 به انسان را میتوان بصورت زیر عنوان نمود:مرغ های مشکوک به انفلوانزا

 • همزیستی باپرندگان
 • پرکندن و اماده نمودن گوشت پرندگان
 • کار باویروس در ازمایشگاهها ویروس شناسی
 • مصرف خون وگوشت خام الوده پرندگان
 • مصرف تخم خام یا نیم پزپرندگان
 • نگهداری پرندگان در منزل
 • لمس کردن وبازی کردن با پرندگان
 • تماس با فضولات پرندگان اهلی و وحشی

راههای پیشگیری از بیماری انفوانزا:

 1. شستن دست ها با ابو صابون به مدت ۳۰ ثانیه پس از کار کردن با موارد الوده
 2. استفاده از مرغهای بسته بندی با تایید سازمان دامپزشکی
 3. استفاده از مرغ و تخم مرغ کاملا پخته
 4. دست نزدن به لاشه مرغ وسایر پرندگان بیمار یا تلف شده
 5. خود دار یاز نگهداری پرندگان در اتاقهای داخل خانه
 6. نگهداری مرغ وسایر ماکیان در جای محصور
 7. استفاده از دستکش وعینک و ماسک به هنگام کار با پرندگان واعضای بدن انها
 8. خودداری از حضور در اجتماعات به هنگام همه گیری
 9. گرفتن جلوی بینی ودهان به هنگام سرفه وعطسه

معرفی سایت جهت مطالعه بیشتر:

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*