اپیدمیولوژی مصرف سیگار در جهان

تعدادی از محقّقین معتقدند بعضی از همه گیری های جهانی مورد مسامحه واقع شده است، سه تهدید جهانی رو به رشد عبارتند از: بیماریهای غیر واگیر بویژه بیماریهای قلبی عروقی بیماریهای مرتبط با استعمال دخانیات صدمات ترافیک جاده ای ( همه گیری پنهان )

چند ترفند و شگرد در گوگل (Google)

چند ترفند و شگرد در گوگل Google که میتواند سریعتر شما را به مقصد برساند : گوگل (Google) هم برای جستجو در وب، شگردها و ترفندهای خاصی را در نظر گرفته است. شاید شما فکر کنید که تنها راه رسیدن به نتیجه جستجو تایپ متن مورد نظر است اما این جستجوی شما میتواند دور از […]