یک فنجان قهوه داغ برای قلب های یخ زده

باورش کمی دشوار است، امّا دانشمندان امریکایی می گویند نوشیدن یک فنجان قهوه داغ در این روزهای پاییزی می تواند موجی از گرمای عاطفی را درونتان ایجاد کند. آنها بر این باورند رابطه پیچیده یی بین گرمی و ملایمت فیزیکی و عاطفی وجود دارد. جان برگ استاد روانشناسی دانشگاه یاله در ایالت کنتاکی که تحقیقاتش […]