یک فنجان قهوه داغ برای قلب های یخ زده

یک فنجان قهوه

باورش کمی دشوار است، امّا دانشمندان امریکایی می گویند نوشیدن یک فنجان قهوه داغ در این روزهای پاییزی می تواند موجی از گرمای عاطفی را درونتان ایجاد کند. آنها بر این باورند رابطه پیچیده یی بین گرمی و ملایمت فیزیکی و عاطفی وجود دارد.
جان برگ استاد روانشناسی دانشگاه یاله در ایالت کنتاکی که تحقیقاتش در مجله ساینس به چاپ رسیده در این باره می گوید:
«گرمای فیزیکی می تواند موجب شود سایرین به چشم ما، انسان های گرم تری به نظر بیایند. حتّی باعث می شود خودمان هم خونگرم تر شویم، قابل اعتمادتر و البته بخشنده تر».
برگ و لارنس ویلیامز (از دانشگاه کلرادو) مجموعه مفصلی از آزمایشات متنوع را برای پیدا کردن ارتباط میان درجه حرارت فیزیکی و گرمای احساسی ترتیب داده اند. آنها از داوطلبان خواستند برای مدتی کوتاه یک فنجان قهوه داغ و یک فنجان آیس کافی را نگه دارند. سپس به هر کدام یک بسته اطلاعات در مورد شخصی دیگری دادند و خواستند خصایص شخصیتی آن زن یا مرد را تعیین کنند. کسانی که فنجان قهوه داغ را گرفته بودند بیشتر به خصوصیت خونگرم بودن شخص مورد نظر اشاره کردند تا آنهایی که
نوشیدنی یخ را در دست داشتند.

در تحقیق دوّم مشخص شد دست های گرم بخشنده تر هستند تا دست های سرد. در این بخش گروهی از شرکت کنندان بسته های یخ و گروهی دیگر پدهای گرم مخصوص درمان را در دست گرفتند. در همان حال به آنها گفته شد دو گزینه به عنوان تشکّر دارند؛ می توانند برای یکی از دوستان شان یک بن خرید ببرند یا خودشان همانجا یک هدیه دریافت کنند. این بار افرادی که پدهای گرم داشتند بیشتر مایل بودند بن های خرید را برای دوستان شان بگیریند و بالعکس دارندگان کیسه های یخ اغلب علاقه مند به دریافت هدیه برای خودشان بودند.

یک فنجان قهوه

ویلیامز در تکمیل سخنان همکارش می افزاید: « این اشارات ساده و دقیق تأثیزات معناداری روی رفتار انسان ها دارند و نباید به سادگی از کنارشان عبور کرد». وی می گوید آزمایشات انجام شده نشان می دهد اطلاعات درجه حرارت – هم فیزیکی و هم درون شخصی – در بخشی از مغز به نام غشای جزیزه یی، تشخیص و آنالیز می شود. او همچنین اشاره می کنند این تداعی معانی از کودکی در فرد شکل می گیرد. نه آن زمان که کودک معنی عشق را می آموزد، بلکه درست لحظاتی که نوزاد خود را در آغوش والدین جمع می کند تا گرمای بدن شان را لمس کند: «حمام آب گرم، نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه داغ، خوردن سو پ جوجه. این تصادفی نیست که ما برای چنین تجربه هایی مشتاق هستیم». او باور دارد اینکه غربی ها ترجیج می هند رابطه های جدید را با قهوه شروع کنند، به هیچ عنوان نمی تواند اتفاقی باشد: « سعی کنید همه را به نوشیدن یک فنجان قهوهه مهمان کنید، بهتر از این است که برای خوردن بستنی بیرون بروید».

رویترز، رویا چراغی،  روزنامه اعتماد تاریخ یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*