تغذیه در دوران بلوغ

توصیه های تغذیه ای در دوران بلوغ حرکت بسوی سلامتی با تغذیه صحیح بلوغ مرحله گذر از کودکی و رسیدن به بزرگسالی است. در این دوران به علّت افزایش سرعت رشد، نیازهای تغذیه ای افزایش می یابد. بعضی افراد غذا را به عنوان ماده ای که شکم را پر می کند و جلوی احساس سیری […]