اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می‌کند؟

ازبچه های کودکستان سوال زیر پرسیده شد: «اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می‌کند؟» به دقت به شکل نگاه کنید. جواب سوال بالا را می‌دانید؟ تنها دو جواب وجود دارد: «چپ» یا «راست»

اعتیاد در حاملگی

امروزه با توجه به تغییر در الگوی مصرف مواد اعتیاد آور و ظهور ترکیبات جدیدتر و متنوع تر در این عرصه، متأسفانه شاهد استعمال این مواد توسط برخی از زنان باردار هستیم که عمدتاً از آثار و عوارض سوء آن بر جنین بی اطلاعند. در این راستا و به منظور افزایش آگاهی عمومی، خلاصه ای […]