بهداشت باروری و تنظیم خانواده (معرفی روش های پیشگیری از بارداری) (۴)

بستن لوله های رحمی (توبکتومی یا Tubectomy ): بستن لوله های رحمی در خانم ها یک عمل جراحی ساده و بی خطر است. در این عمل لوله های رحمی طی بیهوشی عمومی (یا بی حسی موضعی) بسته میشود. این عمل توسط متخصّص زنان یا جراح عمومی، بصورت سرپایی (و یا بستری با یک روز اقامت) […]