به جای لوگوی گوگل اسم خودتان را بنویسید.

دلتون می‌خواد به جای لوگوی تکراری گوگل اسم شما باشه و بعنوان Homepage رایانه نمایش داده بشه؟ کافیه برید به این سایت: