۱۰۰ راه ساده برای (Weight Loss) کاهش وزن (۴)

۶۱– برای دسر از میوه یا ماست استفاده کنید. ۶۲- بدنبال انجام فعالیتهای فیزیکی جدید باشید. ۶۳- برای علاقمندی و فایده بیشتر از فعالیّت های خود، آنها را متنوع کنید. ۶۴- به خودتان به عنوان یک شخص سالم فکر کنید ” عادات و رفتارهای سالم بدنبال آن خواهد آمد”. ۶۵- از آب سرد کنی که […]