اشتباه فرشتگان

angelدرویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده می شود .
پس از اندک زمانی داد شیطان در می آید و رو به فرشتگان می کند و می گوید: جاسوس می فرستید به جهنم!؟
از روزی که این ادم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت می کند و…

حال سخن درویشی که به جهنم رفته بود این چنین است: «با چنان عشقی زندگی کن که حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند».

Be Sociable, Share!

۲ پاسخ به “اشتباه فرشتگان”

  1. hi , hichki TASADOFI , jahannam nemireh, kesani ke dar zendegi ba digaran beerahm hastand ,oon donya ba beerahmi movajeh mishand.

    [پاسخ]

  2. امیدوارم هیچ شخصی در زمان حیات دنیوی خود نه زبانی و نه عملی مرتکب بیرحمی نشده باشند تا چه رسد به حیات اخروی.

    [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*