بهاریه!

norooz

cow

عقربه ها در پی هم می دوند.
آسمان آبی تر از همیشه می خواهد در آغوش گیردمان.
کبوترها دسته جمعی می خوانند، کلاغ ها فوج فوج پر می زنند. سرخی ماهی های عید بر سنگفر ش پیاده رو نقشی است بر روزگاران دور. ساک دستی زن ها پر است و سنگین.
کسی از خستگی نمی گوید. شتاب پاهای مردها دیدنی است.
و زیباتر کودکی که تا صدای زنگ مدرسه را می شنود می دود
سمت سال نو، سمت خانه. خاک نفس می کشد.
شاخ و برگ های درختان از طنازی باد در گوش هم می گویند.
روزی نو در راه است؛ و صدای بهار تن و جان و خانه هایمان را پر کرده است. برخیزید؛ پنجره ها را باز کنید؛ ارغوان به گل نشسته است.

سال نو مبارک!

متون از سالنامه اعتماد ۱۳۸۷

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “بهاریه!”

 1. سلام
  سال نو مبارک
  سالی خوش وپر از موفقیت داشته باشید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  پاسخ:
  مرسی سال نو شما هم مبارک

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*