کاندوم (Condom)

کاندوم (Condom) تنها روشی است که علاوه بر پیشگیری از بارداری از انتقال بیماری های قابل انتقال از راه تماس جنسی مانند ایدز نیز پیشگیری می کند. این وسیله پیشگیری مردانه در طرح و رنگ های مختلف در دسترس بوده و توسط کارکنان بهداشتی تعلیم دیده تجویز می شود. مکانیسم عمل: کاندوم از طریق جلوگیری […]