بزرگی خوش خیم پروستات (Benign Prostatic Hyperplasia)

پروستات (Benign Prostatic Hyperplasia یا Prostate Enlargement) چیست؟ پروستات غده ای است که مایعی را تولید کرده، بخش اعظم مایع منی را تشکیل می دهد.