جنسیّت نوزادان متولّد شده یک روز

babies

در سال سوم پزشکی در بخش زنان و زایمان و در اتاق نوزادان تازه متولد شده، بودیم. در آن روز ۱۸ نوزاد بدنیا آمده بود. داشتند به ما نحوۀ معاینه نوزاد تازه به دنیا آمده را آموزش می دادند. پس از چند ساعت حضور  در بخش بودیم ناگهان یکی از دوستان گفت:” حسن، چه جالب! همۀ نوزادان متولّد شده امروز دخترند!!”.

من که تعجب کرده بودم چطور ممکن است همۀ ۱۸ نوزادان به دنیا آمده دریک روز دختر باشد؛ چون همۀ نوزادان معمولاً پوشک پوشیده بودند و این روال عادی بخش بود و باز کردن پوشک نوزادان، کاری احمقانه ای بود، پرسیدم:” چطور متوجّه شدی؟!”

گفت:” اسماشون رو بر روی پیشانی شون نوشته اند؟! “

برای لحظه ای شک کردم ولی ناگهان من و بعضی از دوستان در آن روز با صدای انفجاری خندیدیم!!

به خاطر اینکه اسم های نوشته شده بر روی پیشانی نوزادان، اسامی مادرانشان بود!!

من تا مدّت ها دوستم رو به خاطر این سوتی اذیّت کردم.

Be Sociable, Share!

۲ پاسخ به “جنسیّت نوزادان متولّد شده یک روز”

 1. ajab khandeiy kardam.
  ــــــــــــــــــــــــــ
  پاسخ:
  سفر خوش، رییس! 😛 😀

  [پاسخ]

 2. hello dear friend
  its very funy
  good lock
  ـــــــــــــ
  پاسخ:
  😉

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*