آیا میدانید که … (۴)

۱۵۱- آیا میدانید رشد کودک در بهار بیشتر است ۱۵۲- آیا میدانید در امریکا سالیانه ۸۵ میلیون تن کاغذ مصرف می شود ۱۵۳٫ آیا میدانید اسب ماده ۳۰ و اسب نر ۳۶ دندان دارد ۱۵۴- آیا میدانید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند ۱۵۵- آیا میدانید زمان لازم برای اینکه آب […]