کیفیّت تصاویر در LCD & Plasma

در این مقاله سعی خواهد شد معنی رزولوشن (Resolution)، کنتراست (Contrast) و روشنی تصاویر (Brightness) تلویزیون های پلاسما و ال سی دی (Plasma & LCD) به زبان ساده بیان گردد: کیفیّت تصاویر در تلویزیون های پلاسما و ال سی دی (Plasma & LCD) به چهار مسئله بستگی دارد که به ترتیب اهمیّت عبارتند از: