خرس مهربون!

پسرشجاعبخش گوش، حلق و بینی در دورۀ انترنی را می گذارندم، سال ۶۹ -۷۰ بود، آن موقع مثل آلان شبکه های فراوان داخلی و ماهواره نبود. سراسر زندگی تلویویزنی ما، سه شبکه یک، دو و سه بود که روزهای جمعه به عشق دیدن کارتون «پسر شجاع» روز شماری می کردیم، پدر، مادر و بچه ها تقریباً همه این کارتون را می دیدند (البته پینوکیو«عشق من گربه نره» و قبل تر از آن هم،  سند باد).

یکی از اساتید این بخش یکی از خاطرات چند روز قبل خود در مطب را برای ما در کلاس درس واکس گوش (جرم گوش) عنوان می کرد:

یک روز یک پسر ۴-۵ ساله با مادرش به مطب من آمد، پس از سلام و احوال پرسی، از پسر پرسیدم چه شده پسر شجاع!

پسره گفت: آقای دکتر صدا در این ور گوشم می پیچه ( پیجیدن صدا در گوش تقریباً تشخیص واکس گوش را مسجل می کند).

گوشش رو دیدم گفتم : آفرین پسر شجاع درست گفتی گوشت جرم داره!

پسرک هم بدون معطلی گفت: مرسی خرس مهربون!!

Be Sociable, Share!

۲ پاسخ به “خرس مهربون!”

 1. بسیار جالب بود.

  [پاسخ]

 2. سلام برادر عزیزم

  یاد دوران دانشجویی در مشهد بخیر

  عمری به تماشای جهان بنشستم بر خار و شکوفه بارها دل بستم
  اینک ز سر صدق و صفا میگویم کاین عمر بشد به رایگان از دستم

  و فقط همین خاطرات مونده.
  شاد باشید
  ارادتمند علی 😳

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*