بهترین دوربین های عکاسی اروپا ۲۰۰۸-۲۰۰۹

دوربین های برتر اروپا به انتخاب EISA در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ در صورتی که قصد خریدن دوربین عکاسی دارید این مقاله را بخوانید نه به این معنی قصد خریدن این مدل ها  را داشته باشید بلکه به این قصد که هم اکنون چه مدل هایی بهترین هستند. مقاله حاضر از سایت EISA