سرطان بیضه (Testis Cancer)

بیضه چیست؟ بیضه ها یک جفت ساختمان تخم مرغی شکل هستند که به بند بیضه آویزان بوده و در کیسه ای پوستی به نام کیسۀ بیضه قرار گرفته اند. اندازه بیضه ها با یکدیگر کمی متفاوت است. لوله ای که اسپرم را از بیضه خارج می کند اپی دیدیم نامیده می شود و در پشت […]

۱۰ فیلم برگزیده سال ۲۰۰۸

در این شماره ی فیلم، نگاهی به ده فیلم برگزیده ی سال انداخته ایم که هر یک از زاویه ای تازه حرف هایی برای گفتن داشته اند. در بروژ، رودخانه یخی و ریچارد ازدواج می کند از جمله این فیلمهای برگزیده هستند. در این شماره ی فیلم، نگاهی به ده فیلم برگزیده ی سال انداخته […]

حقایق کلیدی مصرف سیگار

سازمان جهانی بهداشت شعار “اخطار بهداشتی سیگار” (Tobacco Health Warning) که یکی از سیاستها پیشنهادی مبارزه با دخانیات است را بعنوان شعار روز جهانی بدون سیگار سال ۲۰۰۹ که هر سال در سی و یکم ماه می برگزار می شود انتخاب کرده است.

مرگ های ناشی از مصرف سیگار

مصرف دخانیات بزرگترین علت مرگ زودرس قابل پیشگیری در جهان امروز است. گزارش اپیدمی جهانی دخانیات ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت تحلیل جامعی بر اساس داده های ۱۳۵ کشور از الگوی مصرف دخانیات، مرگهایی ناشی از آن و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه داده است.