حقایق کلیدی مصرف سیگار

no-smoking

سازمان جهانی بهداشت شعار “اخطار بهداشتی سیگار” (Tobacco Health Warning) که یکی از سیاستها پیشنهادی مبارزه با دخانیات است را بعنوان شعار روز جهانی بدون سیگار سال ۲۰۰۹ که هر سال در سی و یکم ماه می برگزار می شود انتخاب کرده است.

 • مصرف دخانیات یک تهدیدکننده سلامت عمومی است که جهان امروز با آن روبرو است.
 • بیش از یک میلیارد سیگاری در جهان وجود دارد.
 • اگرچه در کشورهای با درآمد بالا مصرف محصولات دخانیات در حال کاهش است ولی بطور کلی در جهان در حال افزایش می باشد.
 • تقریباً نیمی از کودکان جهان از هوای آلوده به دخانیات تنفس می‌کنند.
 • اپیدمی دخانیات به طرف کشورهای در حال توسعه کشیده شده است.
 • بیش از ۸۰ درصد سیگارهای جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند.
 • مصرف دخانیات باعث مرگ ۴/۵ میلیون نفر در سال می شود به عبارت دیگر هر ۶ ثانیه یک نفر به علت سیگار می میرد یا از هر ۱۰ مرگ بزرگسال یکی بعلت سیگار است.
 • سیگار نیمی از افراد مصرف کننده خود را می‌کشد.
 • سیگار یک عامل خطر مهلکی است که در ایجاد ۶ بیماری از ۸ بیماری منجر به مرگ زودرس جهان نقش دارد.
  علی رغم اینکه بین مصرف سیگار و بیماریهایی که ایجاد می‌کند فاصله وجود دارد ولی اپیدمی بیماری و مرگ ناشی از آن شروع شده است
 • ۱۰۰ میلیون مرگ بعلت مصرف سیگار در قرن بیستم اتفاق افتاده است ، اگر این روند ادامه داشته باشد مرگ ناشی از سیگار در قرن بیست و یکم به یک میلیارد نفر می‌رسد.
 • مرگ سالانه ناشی از سیگار به بیش از ۸ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ می‌رسد که ۸۰ درصد آن در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد.

منابع : http://www.who.int , World health statistics

تهیه وترجمه : دکتر علی نقی کریمی

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “حقایق کلیدی مصرف سیگار”

 1. عالی

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*