نکاتی مهم در مورد آنفلوانزای خوکی (Swine Flu)

بطور خیلی خلاصه: اهمیّت این بیماری: ۱- چون از ۴۰ سال گذشته تاکنون این بیماری شایع نبوده بنابراین در افراد بیماری شدیدی ایجاد می کند. ۲-  خطر ادغام ژنتیکی این ویروس با ویروس آنفلوانزای پرندگان (با قدرت کشندکی ۶۰% ) و ایجاد ویروس آنفلوانزایی که قدرت سرایت بالا و کشندگی بالا داشته باشد. در حال […]