بهترین موبایل های اروپا در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰

بهترین گوشی های موبایل اروپا توسط EISA در سال ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰ انتخاب شدند. انجمن صوتی و تصویری اروپا (European Imaging and Sound Association) که به اختصار EISA نامیده می شود بهترین گوشی های موبایل سال ۲۰۰۹ – ۲۰۱۰ اروپا را معرفی نمود. این انتخاب برای سازندگان موبایل بسیار مهم و حیاتی است چرا که […]