آیا میدانید که… (۸)

۳۵۱– آیا میدانید مورچه ها نمی خوابد.
۳۵۲- آیا میدانید اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند
۳۵۳- آیا میدانید ادامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد.
۳۵۴- آیا میدانید کد کشور روسیه ۰۰۷ است.
۳۵۵- آیا میدانید ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض وانبساط ۱۶ ساتنی متر تغییر میکند.
۳۵۶- آیا میدانید عقرب میتواند سه سال بدون غذا زندگی کند
۳۵۷- آیا میدانید یک سوسک حمام می‌تواند ۹ روز بدون سر زندگی کند تا اینکه از گرسنگی بمیرد.
۳۵۸- آیا میدانید یک کوروکودیل نمی‌تواند زبانش را بیرون در بیاورد.
۳۵۹- آیا میدانید حلزون می‌تواند ۳ سال بخوابد.
۳۶۰- آیا میدانید به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشتر می‌ترسند تا از مرگ!
۳۶۱- آیا میدانید خطوط هوایی آمریکا با کم کردن ۱ زیتون از سالاد هر مسافر توانست ۴۰,۰۰۰$ جمع کند.
۳۶۲- آیا میدانید ملت آمریکا بطور میانگین روزانه ۷۳,۰۰۰ متر مربع پیتزا می‌خورند.
۳۶۳- آیا میدانید بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد میشوند که در سن ۲ تا ۶ سالگی ظاهر می‌شوند.
۳۶۴- آیا میدانید پروانه‌ها با پاهایشان می‌چشند.
۳۶۵آیا میدانید گربه‌‌ها می‌توانند ۱۰۰ صدا با حنجره خود تولید کنند در حالیکه سگ‌ها کمتر از ۱۰.
۳۶۶- آیا میدانید کوبیدن سر به دیوار ۱۵۰ کالری در ساعت مصرف می‌کند.
۳۶۷- آیا میدانید نزدیکترین ستاره به ما ۱ سال نوری فاصله دارد.
۳۶۸- آیا میدانید انسان برای اولین بار در ۱۷۸۳ پرواز را تجربه کرد و توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند.
۳۶۹- آیا میدانید ۱۵۰ میلیون سال پیش امریکایی جنوبی از افریقایی جنوبی از نظر جغرافیایی جدا شده است.
۳۷۰- آیا میدانید جمیعت جهان تا ۵۰ سال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت.
۳۷۱- آیا میدانید گرمترین سیاره زهره می باشد این سیاره درجه حرارت ثابتی دارد که ۴۶۲ می باشد.
۳۷۲- آیا میدانید عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد.
۳۷۳- آیا میدانید عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال می باشد.
۳۷۴- آیا میدانید نقره ۱۰۰ ها بار از مواد ضد عفونی قوی تر است و ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد.
۳۷۵- آیا میدانید مساحت کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است.
۳۷۶- آیا میدانید کهکشان راه شیری بیش از ۱۰۰ ملیون ستاره دارد.
۳۷۷- آیا میدانید حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.
۳۷۸- آیا میدانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل است.
۳۷۹- آیا میدانید پلک زدن زنان ۲ برار پلک زدن مردان است.
۳۸۰- آیا میدانید قدیمترین بنا در شمال توکیو است ۵۰ هزار سال قدمت دارد.
۳۸۱- آیا میدانید روزانه ۱۴,۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا می شوند.
۳۸۲- آیا میدانید مقاوم تریم ماهیچه در بدن زبان است.
۳۸۳- آیا میدانید لایه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ۱۰ روز یکبار عوض میشود.
۳۸۴- آیا میدانید در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد.
۳۸۵- آیا میدانید مرغ با شنیدن موسیقی بزرگترین تخم را میگـــذارد.
۳۸۶- آیا میدانید مورچه کارگر تا ۵ سال و مورچه ملکه تا ۲۵ سال عمر میکند.
۳۸۷- آیا میدانید زنبور عسل ۲ معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا.
۳۸۸- آیا میدانید مورچه نسبت به بدن اش بزرگترین مغز را دارد.
۳۸۹-  آیا می دانید جنین انسان بعد از ۱۷ هفت (یا ۴ ماه )ه می تواند خواب هم ببیند!
۳۹۰- یدانید گربه و سگ ۵ نوع گروه خون دارند در حالیکه انسان ۴ نوع گروه خون دارد.
۳۹۱- آیا میدانید ۱۳۰۰ تا از کره زمین در سیاره مشتری جای میگیرد.
۳۹۲- آیا میدانید در شیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال میشود در آن باران نباریده.
۳۹۳- آیا میدانید خرگوش و طوطی تنها حیواناتی اند که بدون برگشتن به عقب پشت سر خود را ببینند.
۳۹۴- آیا میدانید طول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دست خود اوست.
۳۹۵- آیا میدانید شبکه چشم انسان ۱۳۵ میلیون سلول دارد که مسولیت تشخیص رنگها را بر عهده دارند.
۳۹۶- آیا میدانید بدن انسان ۵۰ هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.
۳۹۷- آیا میدانید تنها موجودای که میتواند به پشت بخوابد انسان است.
۳۹۸- آیا میدانید چشم سالم انسان میتواند ۱۰ ملیون رنگ مختلف را ببیند و از هم دیگر جدا نماید.
۳۹۹- آیا میدانید همه نوزادان میگو نر میشوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند.
۴۰۰- آیا میدانید افرادی که در اثر گزندگی زنبور میمیرند بیش از افرادی هستند که در اثر مار گزدگی میمیرند.

ادامه دارد

  1. برای مطالعه قسمت اوّل اینجا کلیک کنید.
  2. برای مطالعه قسمت دوّم اینجا کلیک کنید.
  3. برای مطالعه قسمت سوّم اینجا کلیک کنید.
  4. برای مطالعه قسمت چهارم اینجا کلیک کنید.
  5. برای مطالعه قسمت پنجم اینجا کلیک کنید.
  6. برای مطالعه قسمت ششم اینجا کلیک کنید.
  7. برای مطالعه قسمت هفتم اینجا کلیک کنید.
  8. برای مطالعه قسمت نهم اینجا کلیک کنید.
  9. برای مطالعه قسمت دهم (پایانی) اینجا کلیک کنید.
Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*