پلاک ماشین

پلاک ماشین: به علت اینکه آنروز بچه های من، به اصطلاح بچه های خیلی خوبی بودند می خواستم برایشان بستنی یخی بودی بال با طعم آلبالو و بستنی سالار با طعم توت فرنگی بگیرم.

از ماشین پیاده شدم و به مغازه نزدیک منزلم رفتم، بستنی ها و چند قلم وسایل دیگر هم گرفتم موقع بیرون آمدن از مغازه، دیدم پلاک جلوی ماشینم آویزان است با غرغر جلو رفتم، هر چه سعی کردم نتوانستم درستش کنم به ناچار یک لگد محکمی  به سپر ماشین زدم! ناگهان دیدم یک آقایی از داخل ماشین داد و فریاد زند که هوی …!! چکار دارید می کنید؟! من داخل ماشین رو نگاه کردم دیدم خانمم و بچه ها چرا داخل ماشین نیستند به جاش یک آقاست؟!

اونا داشتند  توی ماشین پشتی به من می خندیدند!

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “پلاک ماشین”

  1. بسیار جالب بود جناب رخ شاد

    [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*