سال نو مبارک

یادم  باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم، حتی  اگر در میان  زشتی های  بزرگ باشند …
یادم  باشد که دیگران را دوست  بدارم … آن گونه که هستند، نه آن گونه که  من می خواهم باشند …
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه  دیگران ننگرم، که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد …
یادم  باشد  که خودم با خودم مهربان باشم، چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد …
عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران.
باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.

لحظات از آن توست ؛ آبی ، سبز، سرخ ، سیاه ، سفید …رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن …روزهایت رنگارنگ …

سال نو مبارک دوست ند اشتم مثل همه و بصورت کلیشه ای از خدا بخوام که توی زندگی هیچ غمی نباشه، چرا که شادیها در کنار غمهاست که معنا پیدا میکنه و زیبا میشه.

سال نو با دیدِ نو به زندگی و فرصتی دوباره برای بهتر زیستن ، بر شما و خانواده محترمتاان خجسته باد.

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*