حقیقت

روزی دروغ به حقیقت گفت : میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم؟
حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.
آن دو با هم به کنار ساحل رفتند وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباس هایش را در اورد و دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت.از ان روز همیشه حقیقت عریان است اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری اراسته نمایان می شود.

Be Sociable, Share!

یک پاسخ به “حقیقت”

  1. man vaghean tahte tasir in matlab fogholadaton gharar gereftam v hamishe be site shoma sar mizanam lotfan in jor matalebo to siteton bishtar konid. tank you
    ــــــــــــــــــــــــ
    پاسح:
    😛 😛

    [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*