متوسط قد ایرانی و بلند قدترین زن آسیا!

برای دیدن بلند قدترین زن آسیا شاید هم جهان اینجا کلیک کنید! قد انسان معمولاً به ژن، رژیم غذایی، ارث و آب هوای منطقه دارد. معمولاً در همه نژاد ها زن ها کمی کوتاهتر از آقایان هستند که این موضوع به شروع زودتر بلوغ در زنان در نتیجه زودتر بسته شدن رشد استخوانی است. نور […]