بیماری سل یا TUBERCULOSIS در کودکان

TB Bacilتعریف عامیانه بیمای سل یا TUBERCULOSIS: « هرکودک بیماری که سابقه تماس با فرد مسلول داشته باشدویا با یکی از این علائم : پس از سرخک یا سیاه سرفه به حالت عادی برنگشته ویا وزن از دست داده باشد ودارای سرفه ،خس خس وبه آنتی بیوتیک جواب ندهد»
سل یک بیماری عفونی ناشی از باسیل سل انسانی است که به ندرت توسط سل گاوی بوجود می آید

انواع سل

  1. سل ریوی خلط مثبت: اهمیت این نوع ، بدلیل اینکه بشدت قابل سرایت به دیگران است
  2. سل ریوی خلط منفی: قابل سرایت به سایرین  نیست ولی درصورت عدم درمان به صورت خلط مثبت تبدیل میشود
  3. سل ریوی خارج ریوی: شامل مننژیت سلی ، سل ارزنی ، غدد لنفاوی …..

علائم بیماری
ابتدا بصورت خستگی ،تب ، عرق شبانه ، کاهش وزن، وسپس به صورت سرفه ، دردسینه و خلط خونی ظاهر میشود

راه سرایت
توسط قطرات تنفسی ودرهنگام سرفه وعطسه فردمبتلا به سل ریوی ، درهوا منتشر میشود که تماس طولانی موجب ابتلا افرادمورد تماس میگردد درنوزادان وکودکانی که از شیر گاو مبتلا به سل، تغذیه میکنند

عوامل مؤثر در ابتلا
ا- ابتلا به بیماری ایدز     ۲- ضعف دفاع بدن   ۳- سؤتغذیه   ۴- ابتلا به بیمایهای ضعیف کننده مثل سرخک ، سیاه سرفه

بیماریابی سل

  1. بررسی مراجعین علامت دار ( سرفه بیش از ۳ روز )
  2. بررسی افراد خانواده واشخاص درتماس با بیمار خلط مثبت بخصوص کودکان وبالغین جوان
  3. آموزش به مردم وکاکنان بهداشتی درموردراههای انتفال بیماری

روشهای تشخیص
الف ) آزمایش مستقیم خلط ازکلیه افراد علامت دار
درصورتیکه نمونه خلط منفی باشد بیمار تحت درمان باآنتی بیوتیک مناسب غیر سلی به مدت ۱۰ روز قرار میگیرد درصورت عدم بهبودی ووجود علائم بیمار سل سه نمونه خلط وعکس ریه تهیه میشود واگر مجدداً نمونه منفی شده با شد باتوجه به علائم بیماری یا وجود علائم رادیولوژیک ونظرپزشک هماهنگ کننده سل بعنوان سل خلط منفی تحت درمان قرار میگیرد

ب)   ‌رادیوگرافی : درتشخیص سل خلط منفی وسل کودکان  اهمیت دارد

ج ) تست توبرکولین: برای تعیین میزان عفونت سل  وادامه درمان پیشگیری در کودکان زیر ۶ سال درتماس با بیمار خلط مثبت

راههای پیشگیری :

  • درمان بیماران ، مهمترین راه پیشگیری، از ابتلا دیگران است
  • پیشگیری داروئی : درکودکان زیر ۶ سال درتماس با بیمارخلط مثبت،،قرص ایزونیازید داده میشود
  • واکسیناسیون ب .ث .ژ

محمدتقی ترابزاده کلشتری، کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای شهرستان رودبار

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*