۱۵۹ توصیه در باب مدیریت (۲)

Aks Jalase۵۱- مشکل هر چه می خواهد باشد، باید قبول کرد که همیشه راه حلی هم وجود دارد.

۵۲- هیچ گاه از نوآوری و ابداع غافل نباشید.

۵۳- وقت را از دست ندهید ک هیچ جنگ آوری بالاتر از زمان نیست، باید به زمان مثل یک کالای گرانبها و ارزشمند نگریست.

۵۴- فرمانروای خود باشد، سعی کنید تا سرحد امکان قدرت و توانایی های خود را رشد دهید و فعالانه بدنبال کسب آگاهی های بیشتر حرفه ای خود باشید.

۵۵- مثل قورباغه خود را در چاه و دنیای افکار خود محصور نکنید، بلکه تلاش کنید همیشه بهترین باشید.

۵۶- نابغه شدن ۹۹ % به تلاش ما بستگی دارد به به هوش ما.

۵۷- برای نابغه شدن در حیطه کاری خود غرق شوید.

۵۸- رشد و خلاقیت با کاوش و بررسی وضع موجود شروع می شود، نوآوری یک امر و نیاز زیر بنایی در زندگی امروز انسان ها و جامعه بشری است.

۵۹- باید هدف هایتان به لندی قامتتان و صبر و بردباری شما به وسعت وجودتان باشد.

۶۰- جسارت وشهامت مبارزه با مشکلات را در خود پرورش دهید. به کشورتان و مردم آن عشق بورزید، به منافع دراز مدت بیندیشید، یک احساس مثبت از ارزش های واقعی جامعه در خود بوجود بیاورید.

۶۱- تلاش در حد رفع تکلیف را از سر بیرون کنید، کارها را به نحو احسن و تا انتها انجام دهید.

۶۲- تاریخ از کسانی است که آمال، هدف ها و امیدهای بزرگ دارند.

۶۳- در تمام مراحل زندگی خداوند را فراموش نکنید.

۶۴- همیشه تا زنده هستید، در صدد پیشرفت مداوم و پایان ناپذیر برای خود، خانواده و همکارانتان باشید.

۶۵- شکست ها و اشتباهات گذشته را سرمشق و تجربه ای برای مؤفقیت های بزرگ آینده قرار دهید.

۶۶- آنقدر دریا دل باشید تا از چیزی نگران نشوید، آنقدر بزرگوار باشید تا خشمگین نشوید، و آنقدر نیرومند باشید تا از چیزی نهراسید.

۶۷- برای تسلط بر زمان، عمده وقت روزانه شما باید صرف امور مهم شود نه کارهای فوری و یا پیش پا افتاده، لذا، ابتدا اولیت ها را ارزیابی و تعیین کنید.

۶۸- برای استراحت، تفریح، ورز ش، رسیدگی به امور خانوادگی، امور دینی و اخلاقی، زندگی حرفه ای و شغلی، ارتقای توانمندی شغلی (شامل مطالعه کتب و مجلات مدیریت و تخصصی، شرکت در کارگاهه ها و دوره های آموزشی) زمانی را اختصاص دهید. و همیشه در صدد ارتقاء دانش و مهارت خود باشید. مطاللعه شما را با محققین، متخصصین، رهبران، انسان های مؤفق آشنا می کند.

۶۹- همیشه در صدد باشید به ارزش زندگی دیگران بیفزایید، کیفیت زندگی همکارانتان و خودتان و مردم را بهبود ببخشید.

۷۰- همیشه از خود سؤال کنید چگونه می توانم بر کیفیت زندگی مردم بیفزایم، و در بهبود زندگی خودم، مردم و کارکنان عمیقاً مؤثر باشم و خدماتی با کیفیت بهتر عرضه کنم، این سؤال باید در کل سازمان ما رواج پیدا کند.

۷۱- باید در محیط سازمانی ما بهترین نوع روابط سالم انسانی در عالیترین سطح خود برقرار باشد.

۷۲- به آنچه مطلوب شما است بیندیشید و در جهت کسب آن تلاش کنید، نه از آنچه می ترسید.

۷۳- تمام ثروت ها از اندیشه انسان ناشی می شوند.

۷۴- به خود بگویید اگر درجهان کسی به هدفی رسیده است من هم می توانم به آن برسم، بشرط آنکه بهای آن را بپردازم.

۷۵- زندگی چون رودخانه ای است که همیشه جریان دارد، بیشتر مردم سرنوشت زندگی خود را به دست جریان آب می سپارند موقعی بیدار می شوند که به لب پرتگاه رسیده اند (پرتگاه عمر، زندگی علمی، اقتصادی، جسمی، احساسی، خانوادگی، اجتماعی و …) راه حل آن است که از قبل طرح و نقشه ای برای این امور تصمیم بگیریم و عمل کنیم.

۷۶- بزرگترین سرمایه شما همکارانتان هستند، راه مؤفقیت مشارکت فکری، تخصصی و استفاده بهینه از تمام توان فکری، تخصصی و جسمی آنان است.

۷۷- کلید مؤفقیت در زندگی آن است که  راه های بیشتری را برای خود باز کنید، درهای بیشتری را بزنید، طرح ها و نقشه های متفاوتی را امتحان کنید تا به مؤفقیت های بیشتری دست یابید. اگر یک برداشت یا یک راه کار در زندگی داشته باشید مثل ماشینی می مانید که فقط یک دنده داشته باشد.

۷۸- قدرت عبارت از توان ایجاد ارتباط و نفوذ در دیگران.

۷۹- افراد مؤفق مشکلات را جزئی، گذرا، موقتی و بیرونی می د انند، افراد شکست گرا مشکلات را بزرگ می  کنند، تعمیم می دهند و به خود نسبت می دهند و دائمی می کنند یعنی شکست را برای خود درونی و شخصیتی می کنند و دائمی می پندارند.

۸۰- اعتقادات و ایمان قوی باعث شور و شوق و  حرکت می شود، زیرا برای رسیدن به هدف های بزرگ نیاز به شور و شوق، تدابیر، پشتکار و اشتیاق فراوان است.

۸۱- همیشه معیارهای بالاتری را برای زندگی، سازمان و کشورتان برگزینید.

۸۲- عقاید و رفتارهای بازدارنده خود وهمکارنتان را کنار بگذارید و توانائی ها را بکار بگیرید.

۸۳- برای ایجاد انگیزه در کارکنان راه های متفاوتی است که شامل: ترس از تنبیه، کمک مالی (تشویق)، رشد و پرورش توانائی و شخصیت افراد می شود، این عمل یکی از بهترین عوامل است که منجر به جوشش درونی می شود و عشق به کار و خلاقیت را نیز زنده می کند.

۸۴- توقیت رفتار باید فوری انجام شود، اگر کسی کار مفیدی انجام داده است و قصد تشویق دارید فوری انجام دهید.

۸۵- نهایت آرزوی ما از زندگی حرفه ای و شخصی چیست؟

۸۶- در پنج تا ده سال آینده، می خواهیم به کدام مؤفقیت فردی، خانوادگی، حرفه ای، سازمانی برسیم؟

۸۷- همیشه ۹۹% وقت خود را در پیدا کردن راه حل مشکل صرف کنی و ۱۰% را صرف خود مشکل کنید، متأسفانه بیشتر مردم عکس آن را عمل می کنند یعنی همیشه در غضه مشکل بسر می برند.

۸۸- سؤال کنید مهم ترین عاملی که سازمان من را مشغول می کند کدام است؟ و مهم ترین عاملی که زندگی فردی، خانوادگی و حرفه ای من را دگرگون می کند کدام است؟

۸۹- همه پیشرفت های بشری در اثر طرح سؤالات تازه کسب شده اند.

۹۰- چگونه می توانم از شرایط موجود بهره برداری بهتری بکنم؟

۹۱- آن کس که تواند بپرسد نمی تواند زندگی کند.

۹۲- سؤالات مهم: در حاضر، چه چیزی در سازمان من مایه افتخار من و همکاران من است؟ به چه جیزی در زندگی فردیم افتخار کنم؟ از چه چیزی لذت می برم؟

۹۳- افکار منفی در حکم علف های هرزه ای هستند که ذهن ما را به خود مشغول می دارند. لذا باید با مهارت و قدرت الگوی ذهنی منفی را در هم بریزیم و افکار منفی را از ذهن خود محو کنیم و با افکار مثبت باغ ذهنمان را پر از گل های زیبا و با طراوت نمایئم.

۹۴- باید تلاش کنیم ارزش های خودمان و همکارانمان را شناسایی کنیم. “رمز مؤفقیت هر فرد آن است که در جهت تأمین ارزش های خود زندگی را شکل دهد”. یعنی هر فردی بر مبنای معیارها و ملاک های خود زندگی ی کند، بنابراین باید معیار و ملاک های همکاران را همسوی معیار و ملاک های سازمان نمود چرا که این هنر مدیر است.

۹۵- تلاش کنید فهرستی از ارزش های خود تهیه کنید.

۹۶- از خود سؤال کنید، چگونه می توانم بیش از پیش منشاء اثر باشم.

۹۷- اگر در تدارک خوراک فکری (مطالعه و تفکر پیرامون آن) نباشید، ناچار دست دوم و سوم … خواهید شد، باید خود را هر چه بیشتر در معرض مطالعه، تجزیه و اطلاعات قرار دهید.

۹۸- به لحاظ اعتقادی، حرفه ای، … سؤال من کی هستم؟ را روی کاغذ بنویسید و آنچه به ذهنتان می رسد جواب دهید.

۹۹- هدف شما هر چقدر والا باشد به خود به قبولانید که می توانید که آن برسید.

۱۰۰- انسان می توان با تغییر نحوه تفکر خود، زندگی و سرنوشت خود را تغییر دهد

ادامه دارد

۱۵۹ توصیه در باب مدیریت   تهیه کننده: دکتر علی اکبر سیاری

برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید.


Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*