یک تقحیق محم

humanmind pic در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است که مخشص می کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و کمله را می خاوند. به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما تواسنتید آنرا بخاونید

Be Sociable, Share!

۲ پاسخ به “یک تقحیق محم”

 1. جالبه
  تازه مغز فدرت اطلاح کلمات غلظ را هم داره.
  مثلا شما درست خوندین: قدرت اصلاح کلمات !
  ــــــــــــــــــــ
  پاسخ به
  آرام گرامی، آره درست خوندم!

  [پاسخ]

 2. مهم درسته نه محم!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*