انواع تقسیم بندی موبایل: PDA، Smart Phone، Cell Phone

تقسیم بندی PDA، Smart Phone، Cell Phone اگر چه طول عمر تلفن همراه بصورتی که عمومیّت پیدا کرده بیشتر از ۱۵ سال نیست (کشف آن به بیش از ۳۵ سال می رسد). ولی بشر کمتر وسیله ای به هیجان انگیزی این وسیله ی جذّاب، مرموز و وسوسه کننده به خود دیده است. ثابت شده هر […]