شام با پدر

مرد دیر وقت، خسته از کار به خانه برگشت. دم در پسر ۵ ساله اش را دید که در انتظار او بود: – سلام بابا! یک سوال از شما بپرسم؟ – بله حتما چه سوالی؟ – بابا ! شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟ مرد با ناراحتی پاسخ داد این به تو […]