درخواست استعلاجی بیمار من

Happy-Birthday

درخواست استعلاجی بیمار من: پس از معاینه بیمار، دارو نوشتم، انفلوانزا کرده بود، توضیح دادم که از چه غذاهایی بخورد. هنگام خداحافظی از من خواست که برای دخترش که دیروز به جشن تولد رفته بود و راهش دور بوده نتوانسته به مدرسه برود گواهی استعلاجی بنویسم، گفت البته مریض هم بوده.

گفتم: خیلی ببخشید نمی توانم بنویسم. بهتره که شما به مدرسه اش زنگ بزنید.
گفت: من دروغ نمی تونم بگم. البته مریض هم بوده شما لطف کنید یه استعلاجی براش بنویسید.
گفتم: چه جالب، شما نمی توانید دروغ بگویید ولی از من می خواهید دروغ بنویسم!

من بارها بارها برای بیمارانی که خودش مریض بودند ولی برای کسانی که گفتند مریض بوده و نتوانسته به محل کار برود استعلاجی نوشتم ولی اینکه اقرار کنند که مثلاً به علت مهمانی، مسافرت، و … نتوانستم به مدرسه یا سرکار بروند هیچ وقت استعلاجی ننوشتم. بیماران با اینکارشان مسئولیت قانونی وشرعی خودشان را گردن پزشک می اندازند، بعداً اگر خدای ناخواسته اتفاقی اقتاده باشد باید به شونصد نفر پاسخ داد!!

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*