نوروز مبارک

اسکناس های نو عیدی را لای کتاب ها هدیه بدهیم
….  در دهه ۴۰ یکی از نویسندگان مجله خوشه، که به سردبیری احمد شاملو منتشر می‌شد، با انتقاد از تیراژ پایین کتاب و نرخ پایین کتابخوانی در ایران پیشنهاد کرد که در ایام عید اسکناس‌های نو عیدی را لای کتاب‌ها بگذاریم و به عزیزان خود عیدی بدهیم.
پیشنهاد دهه چهل را هنوز و هر سال می‌توان تکرار کرد. کتاب هنوز در شمار هدایایی نیست که اکثریت مردم ایران در مناسبت‌ها به هم هدیه می‌دهند اما می‌تواند باشد چنان که در بسیاری از کشورهای جهان هست.
اندیشه و تخییل آدم‌ها در کتاب‌ها، اگر ناخوانده بمانند، به زمستانی ابدی و به باغی افسون شده می‌مانند که جادوگری سیاه دل آن را از چشم آدمیان پنهان کرده است و هیچ چشمی از شکوفه‌های زیبای بهاری بر شاخسارهای سبز درختان آن سرمست نمی‌شود.
نوروز که به سردی زمستانی پایان می‌دهد مجالی مغتنم نیز می‌تواند باشد برای شکستن طلسم جادویی که اندیشه و تخییل آدمیان خلاق را در کتاب‌های ناخوانده به بند کشیده است.

 

نوروز کتاب و کتابخوانان و سال نو شما سبز و رنگین باد.


 

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*