تلویزیون LCD ،Plasma یا LED کدام مدل را بخریم؟

پاسخ فوری: LED! (البته آخرین سری هر مدل و در صورت امکان ۴۲  اینچ و بالاتر).  پاسخ کامل: LCD، Plasma، CRT،TFT، Laser TV، Projection TV و یا OLED ، نوع سه بعدی (۳D)  آن، کدام تلویزیون را بخرید؟! کلمات بالا (LCD، Plasma، CRT،TFT، Laser TV، Projection TV و یا OLED) را بارها بارها از زبان […]