پوکی استخوان چیست (Osteoporosis)

پوکی استخوان (Osteoporosis) چیست؟ پوکی استخوان بیماری است که مشخصات آن کم شدن وزن استخوان و از بین رفتن سلول های استخوانی می باشد. این امر باعث نازک و ضعیف شدن استخوان ها می شود. در نتیجه می تواند خطر شکستگی استخوان ها، بخصوص استخوان لگن خاصره، ستون فقرات و مچ دست را زیاد کند. […]