با ۵ ابر انسـان پارالمپیـک ۲۰۱۲ لنـدن آشنا شوید

با ۵ ابر انسـان پارالمپیـک ۲۰۱۲ لنـدن آشنـا شویـد مسابقات پارالمپیک لندن که در حال حاضر ادامه دارد و در آن علاوه بر رویدادهای ورزشی که جذابیت خاص خود را دارند، می توان با ورزشکارانی آشنا شد که سختی ها و محدودیت های ناشی از معلولیت برای آنها بی معناست. این آشنایی می تواند به […]