ماجرای آوردن قایق موتوری پدرم از مکه

ماجرای آوردن قایق موتوری پدرم از مکه پدرم در سال ۱۳۸۸ برای بار سوم به مکه رفت وقتی برگشت و کیف هاشون رو باز کرد دیدم قطعات قایق موتوری هستش تعجب کردم کفتم این چیه گفت قایق موتوری! پدرم هنگام برگشتن از مکه به جده رفته بود و آنجا یک قایق موتوری گرفته بود با […]