طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان

طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان: کم کاری مادرزادی تیروئید شایعترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی نوزدان میباشد، در زمانی که عقب ماندگی ظاهر می شود درمان بی فایده است امّا در موقع تولّد به راحتی با یک آزمایش ساده روز سوّم تا پنجم بعد از تولّد قابل شناسایی می باشد و با […]