چند نکته درمورد دارو های کاهنده کلسترول

دارو

چند نکته درمورد دارو های کاهنده کلسترول

هدف از کاهش کلسترول خون همان کلسترول LDL است (نه کلسترول   HDLو نه کلسترول VLDL)

داروهایی که در ایران برای کاهش کلسترول (LDL) بکار می رود

دارو

مقدار روزانه mg

% کاهش

آتورواستاتین (Atorvastatin)

۱۰-۸۰

۴۰-۶۰

لواستاتین (Lovastatin)

۲۰-۸۰

۲۰-۴۰

سیمواستاتین (Simvastatin)

۵-۸۰

۲۵-۵۰

فلووستاتین (fluvastatin)

۲۰-۸۰

۲۰-۳۵

  • با توجه به جدول آتوراستاتین بیشترین اثر در کاهش کلسترول LDL را داراست.
  • دلیل ناشتا بودن (۱۰ -۱۲ ساعت) جهت انجام آزمایش بخاطر تری گلیسرید است و کلسترول نیازی به آزمایش ندارد
  • اثرات درمانی سیواستاتین و لواستاتین در درمان هیپرکلسترولمی (افزایش کلسترول خون) مثل هم بوده می توان به جای هم استفاده نمود.
  • سردرد، دردهای شکمی و یبوست از علائم شایع مصرف استاتین ها است.
  • جذب گوارشی لواستاتین با غذا افزایش و سیمواستاتین با غذا کم می شود
  • هر چهار داروی فوق بهتر است شب ها استفاده گردد.داروهای مثل فیبرات (مثل جم فیبروزیل)، نیاسین، اریترومایسین، دیلتیازم، وراپامیل، کتوکونازول و … باعث افزایش غلظت خونی استاتین ها (آتورواستاتین، لوستاتین، فلواستاتین و سیمواستاتین) احتمال میوزیت (التهاب عضلات) را بالا می برد.
  • اتورواستاتین و فلواستاتین کمترین تداخل دارویی را دارند (نسبت به لواستاتین و سیمواستاتین)
  • در صورتی که یکی از داروهای استاتین (آتورواستاتین، لوستاتین، فلواستاتین و سیمواستاتین) را همراه با جم فیبروزیل (داروی جهت کاهش تری گلیسرید) استفاده می کنید به خاطر اینکه هر دو دسته دارویی مستقیماً باعث میوزیت (التهاب عضلات) می شوند بهتر است جم فیبروزیل را صبح یا ظهر و استاتین ها را شب میل کنید
Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*